Barrande fellowships :

  • Doktorandské studium pod dvojím vedením 
  • Stáže

Všechny oblasti výzkumu 

Barrande Fellowship Program

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

  • Přírodní vědy a vědy o Zemi
  • Exaktní a inženýrské vědy
  • Ekonomické a právní vědy
  • Humanitní a společenské vědy
  • Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením

Doktorandské studium pod dvojím vedením probíhá současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom z obou zúčastněných institucí. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského vedoucího. Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na maximálně 3 roky, bez možnosti prodloužení. 

Po dobu tří let pobývá doktorand střídavě na jedné z univerzit/vysokých škol. V rámci tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády. 
Pozor! Doktorandské studium pod dvojím vedením musí započít v říjnu nebo v listopadu 2020!

Podmínky přípravy a realizace tohoto typu doktorandského studia přesně definuje dokument zvaný „smlouva o disertační doktorandské práci pod dvojím vedením“, společně podepsaný příslušnou francouzskou a českou vysokoškolskou vzdělávací institucí.

Výzkumná stáž

Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce a musí být vykonána na univerzitě, výzkumném centru či v univerzitní nemocnici. 

Tato stáž odpovídá určité potřebě kandidáta pobývat právě ve Francii: potřeba seznámit se se specifickým výzkumným zařízením či technikou, pracovat s materiály a dokumenty, které nejsou dostupné v ČR, pracovat na studii týkající se Francie nebo účastnit se speciálního školení ve Francii.    

Komu je program určený

Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením/výzkumné stáže jsou určena studentům zapsaným na české výzkumné instituci, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.).

Poznámka k úrovni znalostí francouzštiny

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem či s výzkumnou stáží v angličtině. 

Žádosti

Žadatel se řídí pokyny a podmínkami uvedenými v následujících dokumentech: doktorandské studium pod dvojím vedením / výzkumná stáž. Datum uzávěrky přihlášek bude stanoven v prosinci 2019 - předpokládá se, že to bude konec února 2020.

Pokud ještě nemáte zvací dopis od příslušné francouzské či české vzdělávací instituce, můžete jej ke své přihlášce dodat později.

Plakát stipendií francouzské vlády

Kalendář

  • konec února 2020: předpokládaný termín uzávěrky podávání žádostí
  • březen 2020: zasedání výběrových komisí
  • konec března 2020: zveřejnění výsledků konkurzu

Pro více informací nás kontaktujte:

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.