Školní rok 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 odjelo studovat do Francie na 27 středních škol celkem 63 studentů z České republiky. Školní docházku realizovali v 1. nebo 2. ročníku lycea v oborech vzdělání s všeobecným zaměřením (studium gymnaziálního typu). Z celkového počtu vyjíždějících studentů jich 6 realizovalo studijní pobyt v oborech odborného vzdělávání.

Rok v Burgundsku

V rámci spolupráce v oblasti školství mezi Středočeským krajem a krajským školským úřadem v Burgundském regionu (rectorat de l’académie de Dijon) odjedlo studovat ve školním roce 2014/2015 na střední školy celkem 10 studentů ze Středočeského kraje.

Burgundský region je partnerským krajem Středočeského kraje.

Studenti realizovali roční studijní pobyt na těchto dvou školách:

Dijon, Lycée international Charles de Gaulle: 8 studentů
Dijon, Lycée Montchapet: 2 studentky

Přečtěte si, co o svém pobytu na zahraniční škole napsali sami studenti:

- Tereza Javůrková, studentka ročníku Terminale S (maturitní ročník na gymnáziu se zaměřením na matematiku a přírodní vědy), Lycée international Charles de Gaulle
- Ester Novotná, studentka ročníku 1ère ES (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na ekonomii a společenské vědy), Lycée international Charles de Gaulle
- Veronika Michalčuková, studentka ročníku 1ère ES (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na ekonomii a společenské vědy), Lycée international Charles de Gaulle
- Klára Pehrová, studentka ročníku 1ère ES (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na ekonomii a společenské vědy), Lycée international Charles de Gaulle
- Karolína Kubišová, studentka ročníku 1ère S (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na matematiku a přírodní vědy), Lycée international Charles de Gaulle
- Anna Pejšková, studentka ročníku Seconde (první ročník na gymnáziu), Lycée international Charles de Gaulle
- Růžena Michalíčková, studentka ročníku 1ère L (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na literaturu a cizí jazyky), Lycée Montchapet
- Anna Kolomazníková, studentka ročníku 1ère L (druhý ročník na gymnáziu se zaměřením na literaturu a cizí jazyky), Lycée Montchapet

 

Lyceum La Présentation, Saint-Flour

Střední škola Lycée La Présentation v Saint-Flour v regionu Auvergne patří sice mezi církevní školy, ale i na tomto lyceu probíhá výuka podle státem garantovaných učebních osnov. Škola je zařazena do rejstříku škol francouzského ministerstva školství.

Na lyceum do Saint-Flour jezdí za studiem čeští studenti již od školního roku 2010/2011.

Ve školním roce 2014/2015 na této škole studovalo celkem sedm českých studentů ve druhém ročníku všeobecně vzdělávacích oborů (typ gymnázium).

Přečtěte si, jak hodnotili sami studenti svoji roční zkušenost z pobytu na francouzské škole:

- hodnocení studia (Vojtěch Semerád, student přírodovědné větve 1ère S)

 

Lycée Aristide Briand (Saint Nazaire)

Škola Lycée Aristide Briand v Saint-Nazaire, ležící na západním pobřeží Francie, patří k největším středním školám ve Francii. Na škole studuje více jak 3500 studentů v oborech se všeobecným nebo odborným vzděláním.

Ve školním roce 2014/2015 odjely na tuto školu studovat také dvě české studentky z Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

Přečtěte si, co o svém pobytu napsaly samy studentky:

- Alexandra Šimaiová, studentka ročníku 1ère S (2. ročník na lyceu s přírodovědným zaměřením)

Lycée Václav Havel (Bègles)

Ve školním roce 2014/2015 odjely studovat na střední školu Lycée Václav Havel v Bègles dvě české studentky. Škola se nachází na předměstí Bordeaux v JZ Francii.

Přečtěte si, jak studentky hodnotí svůj roční pobyt na této škole:

- Rybová Anna a Saláková Anna, studentky ročníků Seconde a Première ES (1. resp. 2. ročník na lyceu)

Lycée Paul Cézanne (Aix-en-Provence)

Ve školním roce 2014/2015 odjely studovat na střední školu lycée Paul Cézanne v Aix-en-Provence dvě české studentky.

Přečtěte si, jak studentky hodnotí svůj roční pobyt na této škole:

- Veronika Čechová, studentka ročníku Première L (2. ročník na lyceu s humanitním zaměřením)

 

Lycée Frédéric Mistral (Avignon)

V září 2014 odjelo studovat do Avignonu na lycée Frédéric Mistral celkem 8 studentů z České republiky.

Dvě studentky již na této škole studovaly v předchozím školním roce a v červnu 2015 úspěšně složily francouzskou státní maturitní zkoušku.

Přečtěte si, co o studiu napsali sami studenti:

- Marie Vosečková, studentka ročníku 1ère ES
- Jakub Tetera, student ročníku 1ère S
- Nováková Eliška a Kateřina Čalounová, studentky ročníku 1ère S a 1ère L

 

Lycée Victor et Hélène Basch (Rennes)

Lycée du Val d’Argens (Le Muy)

Lycée des métiers Les Coteaux, Cannes

Poprvé od zahájení projektu „Rok ve Francii“ odjela na rok na studium na střední oděvní školu Lycée des métiers Les Coteaux v Cannes studentka VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní v Praze.

Její pobyt na francouzské škole upevnil již existující spolupráci mezi těmito dvěma partnerskými školami.

Linky:

- Lycée des métiers Les Coteaux, Cannes
- VOŠON a SPŠO, Praha

Ke stažení:

- hodnocení studia (Aneta Gretzová)

 

Lycée Dupuy de Lôme (Lorient)