Barrande fellowships :

 • Doktorandské studium pod dvojím vedením 
 • Stáže

Všechny oblasti výzkumu 

Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

 • Přírodní vědy a vědy o Zemi
 • Exaktní a inženýrské vědy
 • Ekonomické a právní vědy
 • Humanitní a společenské vědy
 • Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením

Doktorandské studium pod dvojím vedením probíhá současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom z obou zúčastněných institucí. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského vedoucího. Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na maximálně 3 roky, bez možnosti prodloužení. 

Po dobu tří let pobývá doktorand střídavě na jedné z univerzit/vysokých škol. V rámci tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády. 

Podmínky přípravy a realizace tohoto typu doktorandského studia přesně definuje dokument zvaný „smlouva o disertační doktorandské práci pod dvojím vedením“, společně podepsaný příslušnou francouzskou a českou vysokoškolskou vzdělávací institucí.

Výzkumná stáž

Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce a musí být vykonána na univerzitě, výzkumném centru či v univerzitní nemocnici. 

Tato stáž odpovídá určité potřebě kandidáta pobývat právě ve Francii: potřeba seznámit se se specifickým výzkumným zařízením či technikou, pracovat s materiály a dokumenty, které nejsou dostupné v ČR, pracovat na studii týkající se Francie nebo účastnit se speciálního školení ve Francii.    

Komu je program určený

Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením/výzkumné stáže jsou určena studentům zapsaným na české výzkumné instituci, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.).

Poznámka k úrovni znalostí francouzštiny

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině. V tomto případě mohou být všechny potřebné dokumenty dodány v angličtině a prezentace před porotou může rovněž proběhnout v angličtině. 

Žádosti

Žádost o stipendium musí být doručena v elektronické podobě do 1. února 2019, 17:00 na následující adresu: sciences.prague@gmail.com. Žadatel se řídí pokyny a podmínkami uvedenými v následujících dokumentech: doktorandské studium pod dvojím vedením / výzkumná stáž

Pokud ještě nemáte zvací dopis od příslušné francouzské či české vzdělávací instituce, můžete jej ke své přihlášce dodat později.

Plakát stipendií francouzské vlády

Kalendář

 • 1. února 2019: uzávěrka podávání žádostí
 • 25. února 2019: zasedání výběrových komisí - Humanitní a sociální vědy
 • 26. února 2019: zasedání výběrových komisí - Exaktní a inženýrské vědy
 • 27. února 2019: zasedání výběrových komisí - Přírodní vědy, lékařství
 • 28. února 2019: zasedání výběrových komisí - Ekonomické a právní vědy
 • Začátek března 2019: zveřejnění výsledků konkurzu

Pro více informací nás kontaktujte:

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.