České sekce ve Francii (Dijon, Nîmes)

Od svého založení české sekce ve Francii kopírují dějinné zvraty. Ihned po svém otevření ve 20. letech minulého století sklidily tyto sekce okamžitý úspěch, který neumenšilo ani jejich dočasné uzavření během 2. světové války a následně v období komunismu.

Dnes existují celkem dvě sekce (na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes) a představují jeden ze stěžejních pilířů česko-francouzské spolupráce, neboť vzdělávají mladé české studenty a studentky, kteří nejen že po absolvování tohoto studia ovládají oba jazyky, ale zároveň dokonale znají kulturní odlišnosti obou zemí. Tito mladí absolventi českých sekcí ve Francii jsou hlavním pojítkem mezi Českou republikou a Francií.