Studium
fr cz

Přihlaš se na Rok ve Francii do 4. března 2018!

Zažít rok ve Francii

Co je Rok ve Francii?

Čeští středoškoláci mohou odjet studovat na jeden školní rok na partnerskou střední školu do Francie. Bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách. Ve Francii studují ve 2. ročníku střední školy (classe de première), absolvují předměty se svými francouzskými spolužáky a jsou taktéž hodnoceni.

Rok ve Francii, to je unikátní možnost…

 • Vycestovat, poznat zemi a její kulturu
 • Zlepšit si francouzštinu a poznat francouzský vzdělávací systém
 • Získat zkušenost, osamostatnit se a naučit se zodpovědnosti
 • Navázat zajímavé kontakty se spolužáky, hostitelskými rodinami a profesory

 

V jakém kraji studuješ?

Proč je důležité, v jakém kraji studuješ v ČR?

4 české kraje již mají své partnerské regiony ve Francii, do nichž posílají české studenty. Pokud studuješ v jednom ze 4 uvedených krajů, přihlášku posíláš přímo kontaktním osobám (kontakty).

 • Plzeňský kraj

Fredy Tabourin
Francouzská aliance v Plzni
direction.plzen@alliancefrancaise.cz

 • Středočeský kraj

Mgr. Blanka Troníčková
Odbor školství, mládeže a sportu
Tronickova@kr-s.cz

 • Moravskoslezský kraj

Bc. Barbora Golová
Odbor kancelář hejtmana kraje
Oddělení mezinárodních vztahů
barbora.golova@msk.cz

 • Kraj Vysočina

Mgr. Jan Skála
Odbor sekretariátu hejtmana
Oddělení vnějších vztahů
skala.j@kr-vysocina.cz

Studenti ze všech ostatních krajů (Hlavní město Praha, liberecký, ústecký, karlovarský, jihočeský, královéhradecký, pardubický, olomoucký, jihomoravský a zlínský) posílají přihlášku a absolvují pohovor přímo ve Francouzském institutu v Praze.

Váháš?

Na rok do Francie můžeš vyjet, pokud:

 • Je ti 15 - 17 let
 • Studuješ ideálně v 1. nebo 2. ročníku střední školy popř. v odpovídajících ročních víceletého gymnázia, jež je zařazeno do sítě škol MŠMT
 • Jsi občanem České republiky, resp. máš trvalý pobyt v České republice
 • Tvá francouzština je minimálně na úrovni A2, potvrzená úspěšným složením jazykové zkoušky DELF
 • Studuješ další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)
 • Chceš skutečně odjet, poznávat nové lidi a věci, zlepšit si jazyky
 • Jsi samostatná/ý, máš smysl pro zodpovědnost a umíš se adaptovat na nové prostředí
 • Jsi odhodlaná/ý dohánět učivo z české školy a tvá rodina tě v rozhodnutí podporuje (odkaz FAQ)

Jdeš do toho?

Přihláška

Pokud jsi rozhodnutý/á, že chceš náš program zkusit, pošli nám nejpozději 4. března 2018 přihlášku obsahující následující dokumenty:

I) Elektronicky (pdf) a poštou:

II) Pouze elektronicky (pdf)

 • Hodnotící formulář (vyplňuje škola)
 • Potvrzení od lékaře (vydá lékař)
 • Kopie vysvědčení za školní rok 2016/2017 a kopie vysvědčení za 1. pololetí 2017/2018
 • Kopie diplomu nebo osvědčení o úspěšném složení zkoušky DELF (minimální úroveň A2) * lze doložit zpětně, pokud budete zkoušku skládat 4.4.2018 (odkaz termíny DELF)

Mail: klara.schindlerova@ifp.cz 

Adresa: Klára Schindlerová, Vydělávací a jazyková sekce, Francouzský Institut v Praze, Štěpánská 35, 111 21 Praha 1

 

Pohovor

Uchazeči, kteří pošlou včas kompletní přihlášky, budou pozváni na individuální pohovory. Ty probíhají v březnu a v dubnu ve Francouzském institutu v Praze, přítomni jsou rovněž zákonní zástupci. Česko-francouzská komise posuzuje zejména motivaci, schopnost zvládnout studium v zahraničí a jazykovou úroveň uchazečů.

Víš, kam chceš? Rozdělování studentů do jednotlivých škol ve Francii provádí zkušební komise podle několika kritérií. V motivačním dopise či u pohovoru však můžeš upřesnit, jaký region či jaká škola by se ti líbila nejvíce a proč. (odkaz na mapu) 

Jaké zaměření tě láká nejvíce? Na partnerské škole ve Francii si budeš vybírat zaměření, které tě nejvíce zajímá. Na výběr máš z:

 • Humanitní L (littéraire)
 • Ekonomická a společenskovědní ES (économique et sociale)
 • Přírodovědná S (scientifique)

Prostuduj si rozdíly mezi jednotlivými větvemi, na tvé preference se zeptáme při pohovoru.

 

Rozhodnutí

Nejpozději 31. května 2018 se dozvíš výsledky výběrového řízení. Během letních prázdnin se doladí detaily a v září nastupuješ na partnerské škole ve Francii.

Jedeš?

Byl/a jsi vybrán/a na program Rok ve Francii 2018/2019?

Gratulujeme!

Výsledky znáš od června a máš tak celé letní prázdniny na to, aby ses připravil/a na odjezd. Školní rok ve Francii ti začíná v pondělí 3. září 2018. Zašleme ti všechny potřebné materiály týkající se tvé nové školy, ubytování, hostitelské rodiny a organizace školního roku.

Setkání v Praze

Na konci června budeš pozván/a do Prahy na setkání se všemi ostatními vybranými středoškoláky. Nenech si tuto událost ujít; dozvíš se, na co by sis měl/a dát před odjezdem pozor, kdo bude koordinátorem tvého studia na partnerské škole, na koho se obrátit v případě problémů atd. Rádi uvítáme i tvé rodiče.

 

Nezapomeň si přečíst kapitolu FAQ a sleduj naši facebookovou stránku!