Studium
fr cz

Barrande fellowships :

  • Francouzsko-české doktorské studium 
  • Stáže

Všechny oblasti výzkumu 

Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), a to zejména v následujících oblastech:

  • Přírodní vědy a vědy o Zemi
  • Exaktní a inženýrské vědy
  • Ekonomické a právní vědy
  • Humanitní a společenské vědy
  • Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom uznávaný oběma vysokoškolskými vzdělávacími institucemi. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele.
Po dobu tří let pobývá doktorand v každém roce střídavě na jedné z univerzit (vysokých škol).

Během tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády.
Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na 3 roky, bez možnosti prodloužení.

Podmínky přípravy a realizace tohoto typu doktorandského studia přesně definuje dokument zvaný „smlouva o disertační doktorandské práci pod dvojím vedením“, společně podepsaný příslušnou francouzskou a českou vysokoškolskou vzdělávací institucí.

Komu je program určený

Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením jsou určena studentům české národnosti, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.).

Zájemci o udělení stipendia francouzské vlády, kteří nejsou českou národnosti, se musí obrátit na Francouzské velvyslanectví v zemi svého původu.

Poznámka k úrovni znalostí francouzštiny

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i studentům nefrankofonním pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině.

Žádosti

Žádost o stipendium musí být doručena v jedné zásilce do 13. dubna 2017, 17:00 (datum doručení, nikoliv datum poštovního razítka) zástupce atašé pro vědu a vysoké školy (viz adresa v rubrice „Kontakt“).

Nejdůležitější je zaslat nám Vaši přihlášku v elektronické verzi před datem uzávěrky na tuto adresu: sciences.prague@gmail.com

Papírovou verzi je možné zaslat až po tomto datu uzávěrky.

Pokud ještě nemáte zvací dopis od příslušné francouzské či české vzdělávací instituce, můžete jej ke své přihlášce dodat později.

Brožura kandidáta na program Co-tutelle 2017
 
Plakát představující stipendia francouzské vlády
Power Point prezentace představující stipendia francouzské vlády s podmínkami financování

Kalendář

  • 13. dubna 2017, 17:00: uzávěrka podávání žádostí
  • Konkrétní termíny budou sděleny později: zasedání výběrových komisí (viz rozvrh na úvodní straně stipendií francouzske vlády)
  • Konkrétní termíny budou sděleny později: zveřejnění výsledků konkurzu

Pro více informací nás kontaktujte: