Více informací naleznete na https://www.republiquetcheque.campusfrance.org/cs!

Najít svůj studijní program

Vyhledavače agentury Campus France vám pomohou snadno nalézt studijní program právě pro vás:

Více informací o francouzském vysokoškolském vzdělávání naleznete na stránkách Campus France Česká republika v sekci Studovat ve Francii.

Program Erasmus

Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) je program založený Evropskou unií. Umožňuje studentům z více než třiceti evropských zemí absolvovat výměnný studijní pobyt v cizí zemi. Usnadňuje tak výměny studentů a učitelů mezi vysokými školami po celém světě.

Díky tomuto programu můžete jet studovat do Francie na jeden semester, celý školní rok či na stáž. Stipendium Erasmus, financované Evropskou unií, vám přidělí vaše univerzita.

Program vede vaše univerzita v České republice, která vám také nabídne studium na zahraničních školách, se kterými podepsala dohodu.

Francie je jednou z nejčastěji vybíraných zemí pro výměnný pobyt Erasmus, pro české studenty je dokonce na druhém místě. Také byste se chtěli programu zúčastnit a odjet do Francie? Informujte se na oddělení pro zahraniční záležitosti na vaší univerzitě!

Více informací o programu Erasmus naleznete na stránkách programu Erasmus v České republice a na stránkách Domu zahraniční spolupráce.