Studovat na českých sekcích

Dvě lycea : 

  • Lyceum Carnot, Dijon
  • Lyceum Alphonse Daudet, Nîmes

Studium a francouzská maturita

Charakteristika studia

Studium na střední škole (lyceu) ve Francii trvá tři roky a je ukončeno francouzskou státní maturitní zkouškou. Více se o vzdělávací systém ve Francii dozvíte zde.

Během všech tří let studia mají čeští studenti ve svém rozvrhu také předmět Český jazyk a literatura. Výuku zajišťuje učitel(ka) vyslaný(á) českým ministerstvem školství.

Více se o francouzské státní maturitní zkoušce dozvíte zde.

Maturita

V rámci maturitní zkoušky studenti českých sekcí (Carnotovo lyceum v Dijonu a Lyceum Alphonse Daudeta v Nîmes) maturují ústní i písemnou formou také z českého jazyka a literatury.

Francouzská státní maturitní zkouška, kterou skládají studenti na českých sekcích, je v plném rozsahu uznána českým ministerstvem školství.

Život ve Francii

Internát a stravování

Ubytování českých studentů je zajištěno v internátě školy.

Na Carnotově lyceu v Dijonu studenti bydlí v jednolůžkových (dívky) nebo dvoulůžkových pokojích (chlapci). Internát má oddělené pavilony zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Každý student má k dispozici: postel, stůl, židli, skříňku na oblečení. Na každém pokoji je umyvadlo. Na patře je společné sanitární zařízení.

K úspěšnému průběhu studia českých studentů na této sekci přispívá také česká lektorka kmenově působící na Burgundské univerzitě.

Na lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes studentky bydlí v jednolůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny postelí, stolem, židlí, skříňkou na oblečení. Na každém pokoji je umyvadlo. Na patře je společné sanitární zařízení.

Na české sekci lycea Alphonse Daudeta v Nîmes studují pouze dívky. Na lyceu působí také česká lektorka, která vyučuje předmět Český jazyk a literatura. 

Čeští studenti se stravují třikrát denně ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře).

České rodiny se spolupodílejí na nákladech na internát (ubytování, stravování) roční paušální částkou ve výši 675€ (Nîmes) nebo 500€ (Dijon).

Hostitelské rodiny

Dijon:
Na víkendy, kdy se internát zavírá a francouzští studenti se vracejí domů k rodičům, mají čeští studenti zajištěny francouzské hostitelské rodiny. Jedná se zpravidla o rodiny studentů školy. Tyto rodiny vybírá škola.

Nîmes:
V Nîmes je situace odlišná. Ve většině případů mohou české studentky zůstat přes víkend na internátě. Dle možností mají také k dipozici hostitelské rodiny.