GLODEP - International Development Studies

GLODEP - International Development Studies


Základní informace

Úroveň :
Master
Město :
Olomouc / Clermont-Ferrand
Celková délka programu :
2 ans
Výuka probíhá v jazycích :
Probíhá od roku :
2017
Program zakončen diplomy :
  • český diplom : Magistr (Mgr.) v magisterském studijním programu N1301 Geografie, ve studijním oboru International Development Studies
  • francouzský diplom : Master mention Economie du Développement, parcours Development Economics
  • jiný diplom : Master Universitario di I Livello in Global Development Policy - Italy + Diploma Supplement issued by Palacky University which contains marks from all semesters converted to a common grading system

Podmínky přijetí

Úroveň pro přijetí :
Licence
Poplatky :
Les frais de participation s'élèvent à 9 000 € par an pour les étudiants des pays partenaires et à 4 500 € par an pour les étudiants des pays du programme.
 

Studijní plán

S1 : Olomouc
S2: Clermont-Ferrand
S3 : Pavia (Italie)
S4 : Stage + mémoire de master

Kontakty

Web studijního programu: glodep.eu/

Univerzita Palackeho v Olomouci Faculté des sciences  

study@glodep.eu

GLODEP Consortium
Palacký University Olomouc, Faculty of Science
Department of Development & Environmental Studies
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic

Université de Clermont-Ferrand 

Pascale Combes Motel