Školní rok 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 odjelo studovat do Francie na 29 středních škol celkem 58 studentů z České republiky. Školní docházku realizovali v 1. nebo 2. ročníku lycea v oborech vzdělání s všeobecným zaměřením (studium gymnaziálního typu). 5 studentů nastoupilo do maturitního ročníku "terminale" a jeden student do posledního ročníku střední odborné školy (učební obor Kuchař).

Rok v Burgundsku

V rámci spolupráce v oblasti školství mezi Středočeským krajem (Odbor školství, mládeže a sportu) a krajským školským úřadem v Dijonu (académie de Dijon) vyjelo ve školním roce 2013/2014 na studijní pobyt do regionu Burgundsko celkem šest studentek ze středních škol zřizovaných Středočeským krajem.

Kraj Burgundsko je partnerským regionem Středočeského kraje.

Studentky realizovaly roční studijní pobyt na těchto středních školách (lyceích) v oborech vzdělání se všeobecným zaměřením:

Auxonne, lycée Prieur de la Côte d’Or: 1 studentka
Chalon-sur-Saône, lycée Mathias: 1 studentka
Dijon, lycée international Charles de Gaulle: 4 studentky

Přečtěte si, co o studiu napsaly (nejen) studentky:

- Alice Vavřinová, studentka lycea v Auxonne
- novinový článek publikovaný 20.11.2013 v regionálním deníku Obzory Kutnohorska (Alice Vavřinová)
- Alžběta Bartáková, studentka lycea Charlese de Gaulla v Dijonu
- Alžběta Bartáková, Kristýna Lukešová, studentky lycea Charlese de Gaulla v Dijonu (článek, článek)

Rok ve Franche-Comté

V rámci spolupráce v oblasti školství mezi Plzeňským krajem (Odbor školství, mládeže a sportu) a krajským školským úřadem v Besançonu (académie de Besançon) a ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Plzni vyjelo ve školním roce 2013/2014 na studijní pobyt do regionu Franche-Comté celkem 13 studentů ze středních škol z Plzeňského kraje.

Region Franche-Comté je partnerským regionem Plzeňského kraje.

Studenti byli umístěni na tyto střední školy (lycea) v oborech vzdělání se všeobecným zaměřením:

Belfort, lycée Raoul Follereau: 2 studentky
Besançon, lycée Jules Haag: 1 student
Luxeuil-les-Bains, lycée Lumière: 2 studentky
Poligny, lycée Hyacinthe Friant: 1 studentka
Pontarlier, lycée Xavier Marmier: 1 studentka
Vesoul, lycée Edouard Belin: 6 studentů

Přečtěte si, co o studiu napsali (nejen) studenti:

- Tereza Kydlíčková, studentka lycea v Belfortu
- Barbora Podloucká, studentka lycea v Belfortu
- prezentace lycea v Belfortu
- Dominika Spourová, studentka lycea ve Vesoul
- Dang Thuy Trang, studentka lycea ve Vesoul
- Martin Haniš, student lycea v Besançonu
- Eliška Velková, studentka lycea v Poligny
- Anna Šprdlíková, studentka lycea v Luxeuil-les-Bains (Sušické noviny, 6/2014, str. 2)
- Diana Medunová, studentka lycea v Luxeuil-les-Bains
- novinový článek publikovaný 15.12.2013 v regionálním deníku L’Est Républicain (Franche-Comté)

 

Rok v Lotrinsku

Už čtvrtým rokem po sobě odjíždí vždy několik studentů z Moravskoslezského kraje na rok na studium do Francie do partnerského regionu Lotrinsko. Díky iniciativě kolegů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje a jejich protějšků na krajském školském úřadě (rectorat) v Nancy se mohl původní projekt Rok ve Francii přejmenovat na Rok v Lotrinsku .

Ve školním roce 2013/2014 odjeli studovat do Lotrinska celkem čtyři studenti ze severní Moravy.

Přečtěte si, co o studiu a pobytu ve Francii napsali sami studenti:

- Sára Juřinová (studentka gymnázia lycée Félix Mayer v Creutzwaldu)
- Kateřina Kadlecová (studentka gymnázia lycée Jacques Marquette v Pont-à-Mousson)
- Johana Malcharová (studentka církevního gymnázia lycée Notre Dame Saint-Sigisbert v Nancy)
- Vojtěch Hanzal (student SOŠ lycée professionnel Camille Claudel v Remiremont)

Linky:

- Rok v Lotrinsku (stránky Moravskoslezského kraje)

 

Rok v Champagne-Ardenne

Už čtvrtým rokem po sobě odjíždí vždy jeden student z Kraje Vysočina na rok na studium do Francie do partnerského regionu Champagne-Ardenne. Díky iniciativě kolegů na Krajském úřadě Kraje Vysočina a jejich protějšků na krajském školském úřadě (rectorat) v Remeši se mohl původní projekt Rok ve Francii přejmenovat na Rok v Champagne-Ardenne .

Ve školním roce 2013/2014 odjela studovat do Champagne-Ardenne studentka třebíčského gymnázia Alžběta Vítková, která strávila roční studijní pobyt na Lycée Sévigné v Charleville-Mézières.

Nabídkou vzdělávacích oborů odpovídá tato francouzská škola českému gymnáziu, SOŠ a VOŠ dohromady. Studentka byla zařazena do ročníku Première L, tzn. do 2. ročníku na gymnáziu s humanitním zaměřením.

Přečtěte si, co o studiu a pobytu ve Francii napsala sama studentka:

- blog
- hodnocení pobytu

 

Lycée Paul Cézanne (Aix-en-Provence)

V září 2013 odjely studovat na rok na střední školu Lycée Paul Cézanne do Aix-en-Provence dvě studentky z České republiky. Obě předtím studovaly na bilingvní česko-francouzské sekci Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Ve francouzské škole absolvovaly studium v ročníku Seconde (první ročník na lyceu).

Po svém návratu zpět do ČR budou obě studentky opět pokračovat ve školním roce 2014/2015 ve studiu na pražském gymnáziu.

Přečtěte si:

- hodnocení pobytu (Žofie Klenerová)
- hodnocení pobytu (Natálie Moserová)

Lycée Maurice Janetti (Saint-Maximin)

V září 2013 odjely studovat na rok na střední školu Lycée Maurice Janetti v Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (departement Var, jižní Francie) dvě studentky z České republiky. Obě předtím studovaly na bilingvní česko-francouzské sekci Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Ve francouzské škole absolvovaly studium v ročníku Première S (přírodovědné zaměření).

Po svém návratu zpět do ČR budou obě studentky opět pokračovat ve školním roce 2014/2015 ve studiu na pražském gymnáziu.

Přečtěte si:

- hodnocení pobytu (Natálie Bušková)

 

Lycée Frédéric Mistral, Avignon

V září 2013 odjelo studovat do Avignonu na lyceum Frédérika Mistrala celkem osm studentů z České republiky.

Dvě studentky ve školním roce 2013/2014 na této škole pokračovaly ve studiu již druhým rokem a jedna z nich také ukončila středoškolské studium složením francouzské státní maturitní zkoušky.

Přečtěte si, jak studium hodnotí sami studenti:

- Barbora Vidimová (studium v ročníku Première S s přírodovědným zaměřením)

 

Lycée Xavier Mallet (Le Teil)

Již druhým rokem odjíždí studovat na rok na střední školu Lycée Xavier Mallet v Le Teil (departement Ardèche, jihovýchodní Francie) jeden student z České republiky. Ve školním roce 2013/2014 to byla Ema Tumová z Gymnázia Na Štolou, Praha 7, která absolvovala studium ve druhém ročníku všeobecného studia s humanitním zaměřením.

Ke stažení:

- hodnocení pobytu (Ema Tumová)

Lycée Maréchal Lannes (Lectoure)

V září 2013 odjely studovat na rok na střední školu Lycée Maréchal Lannes v Lectoure (departement Gers, jihozápadní Francie) dvě studentky z České republiky. Obě předtím studovaly na bilingvní česko-francouzské sekci Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Ve francouzské škole absolvovaly studium v ročníku Première.

Po svém návratu zpět do ČR budou obě studentky opět pokračovat ve školním roce 2014/2015 ve studiu na brněnském gymnáziu.

Ke stažení:

- hodnocení studia (Hana Havlíková, Lucie Kurzová)
- článek pubikovaný v regionálních internetových novinách LaDepeche.fr (02.07.2014)