Studovat na českých sekcích

Dvě lycea : 

  • Lyceum Carnot, Dijon
  • Lyceum Alphonse Daudet, Nîmes

Studium a francouzská maturita

Charakteristika studia

Studium na střední škole (lyceu) ve Francii trvá tři roky a je ukončeno francouzskou státní maturitní zkouškou. Více se o vzdělávací systém ve Francii dozvíte zde.

Během všech tří let studia mají čeští studenti ve svém rozvrhu také předmět Český jazyk a literatura. Výuku zajišťuje učitel(ka) vyslaný(á) českým ministerstvem školství.

Více se o francouzské státní maturitní zkoušce dozvíte zde.

Maturita

V rámci maturitní zkoušky studenti českých sekcí (Carnotovo lyceum v Dijonu a Lyceum Alphonse Daudeta v Nîmes) maturují ústní i písemnou formou také z českého jazyka a literatury.

Francouzská státní maturitní zkouška, kterou skládají studenti na českých sekcích, je v plném rozsahu uznána českým ministerstvem školství.

Po úspěšném složení maturity mají nejlepší studenti možnost pokračovat dál ve studiu bakalářského oboru na Ústavu politických studií v Dijonu (Institut d’études politiques de Dijon). K tomu ovšem musejí nejprve úspěšně projít přijímacím řízením (pro studenty ze střední a východní Evropy organizuje Ústav politických studií v Dijonu speciální přijímací řízení). Z celkového počtu přijatých studentů mohou někteří vybraní studenti také získat stipendium.

Život ve Francii

Internát a stravování

Ubytování českých studentů je zajištěno v internátě školy.

Na Carnotově lyceu v Dijonu studenti bydlí v jednolůžkových (dívky) nebo dvoulůžkových pokojích (chlapci). Internát má oddělené pavilony zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Každý student má k dispozici: postel, stůl, židli, skříňku na oblečení. Na každém pokoji je umyvadlo. Na patře je společné sanitární zařízení.

K úspěšnému průběhu studia českých studentů na této sekci přispívá také česká lektorka kmenově působící na Burgundské univerzitě.

Na lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes studentky bydlí v jednolůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny postelí, stolem, židlí, skříňkou na oblečení. Na každém pokoji je umyvadlo. Na patře je společné sanitární zařízení.

Na české sekci lycea Alphonse Daudeta v Nîmes studují pouze dívky. Na lyceu působí také česká asistentka, která vyučuje předmět Český jazyk a literatura. Díky přítomnosti české asistentky na této škole je lyceum v Nîmes jedinou školou ve Francii, která už několik desítek let nabízí češtinu jako nepovinný předmět i francouzským studentům. Existence české sekce mj. napomohla rozvoji pravidelných školních výměn se dvěma pražskými gymnázii z městské části Praha 1.

Čeští studenti se stravují třikrát denně ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře).

České rodiny se spolupodílejí na nákladech na internát (ubytování, stravování) roční paušální částkou ve výši 1000€ (Nîmes) nebo 500€ (Dijon).

Hostitelské rodiny

Dijon:
Na víkendy, kdy se internát zavírá a francouzští studenti se vracejí domů k rodičům, mají čeští studenti zajištěny francouzské hostitelské rodiny. Jedná se zpravidla o rodiny studentů školy. Tyto rodiny vybírá škola.

Nîmes:
V Nîmes je situace odlišná. Ve většině případů zůstávají české studentky přes víkend na internátě (provoz internátu je celoroční a na víkendy se nezavírá). Dle možností mají také k dipozici hostitelské rodiny.