Ústní zkoušky

Ze dvou předmětů, ze kterých psali písemnou zkoušku, skládají studenti také ústní zkoušky. 

Z předmětů fyzika, chemie, dějepis a zeměpis studenti skládají také ústní zkoušky. Jedná se vždy ale o tu samou dvojici předmětů, ze kterých skládali písemnou zkoušku.