Písemné zkoušky

Průběh písemných zkoušek

Studenti bilingvních sekcí skládají písemné zkoušky ve stejný den a ve stejném čase!

Přibližně v polovině měsíce května skládají všichni maturanti na česko-francouzských bilingvních sekcích v Praze, Brně, Olomouci a v Táboře stejné francouzsky psané písemné zkoušky na všech čtyřech sekcích!

Jednotné schéma společných písemných zkoušek ve francouzském jazyce v jarním zkušebním období vypadá zpravidla následovně:

- pondělí: francouzština (5. ročníky) a zeměpis (6. ročníky)
- úterý: fyzika
- středa: matematika
- čtvrtek: dějepis
- pátek: chemie

Toto pořadí se může měnit v závislosti na Jednotném zkušebním schematu v rámci písemných zkoušek ve společné části maturitní zkoušky (CERMAT). Vždy ale platí, že termíny pro výše uvedené zkoušky, konané ve francouzském jazyce, jsou společné pro všechny čtyři česko-francouzské bilingvní sekce.

Není možné zjistit, ze kterého gymnázia písemná práce pocházejí, neboť zkoušky jsou anonymní: jméno studenta je zakryto pod přeloženým pravým rohem dvojlistu, do kterého student vypracovává svoji písemnou práci.

Jak vypadá průběh francouzsky psaných písemných zkoušek:

 

<< >>

Oprava písemných zkoušek

V týdnu, který následuje po písemných zkouškách, se scházejí učitelé bilingvních sekcí podle předmětů a společně opravují písemné práce studentů ze všech česko-francouzských bilingvních sekcí.

Komisím, které opravují písemné maturitní zkoušky, předsedá vyučující daného předmětu z Francouzského lycea v Praze příp. předmětový koordinátor z bilingvních sekcí. Předseda komise dohlíží na to, aby všichni vyučující při opravách uplatňovali stejná kritéria hodnocení.

Anonymní písemné práce jsou zamíchány a opravují je vždy dvojice nebo trojice učitelů daného předmětu z různých bilingvních sekcí.