Diplomy

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Studenti dostávají vysvědčení o maturitní zkoušce, na kterém je uveden seznam předmětů, ve kterých vykonali zkoušku v českém a ve francouzském jazyce, a hodnocení z těchto předmětů.

Dále také získávají francouzské osvědčení, které jim umožňuje zapsat se na francouzské univerzity, aniž by museli skládat test z francouzštiny. Toto osvědčení dokládá znalost francouzského jazyka odpovídající nejméně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studenti česko-francouzských bilingvních sekcí mohou být hrdí: mají v kapse bilingvní maturitu!

Předávání česko-francouzské bilingvní maturity studentům:

<< >>

Osvědčení C1

Studenti, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku na česko-francouzských bilingvních sekcích, také získávají „osvědčení C1“.

Toto osvědčení vydává francouzský ministr školství a podepisuje ho velvyslanec Francouzské republiky v ČR. Toto osvědčení je dokladem o:

-  úrovni vzdělání, které odpovídá ve francouzském vzdělávacím systému úrovni dosahované v závěrečném ročníku mezinárodních sekcí na gymnáziích,
-  vzdělání se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty,
-  znalosti francouzského jazyka odpovídající nejméně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.