Historie česko-francouzských bilingvních sekcí

Na žádost českého ministerstva školství byly v roce 1990 zřízeny česko-francouzské bilingvní sekce na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, Slovanském gymnáziu v Olomouci a na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. V roce 1991 pak vznikla bilingvní sekce na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře.

Ve stejné době byly otevřeny další čtyři bilingvní sekce na gymnáziích na Slovensku – v Bratislavě, Košicích, Banské Bystrici a v Trenčíně.

Školní osnovy, učební plány a další závazné normy, které upravují výuku francouzského jazyka a francouzsky vyučovaných předmětů na česko-francouzských bilingvních sekcích, byly vypracovány v roce 1991. Jsou dílem smíšených komisí složených z českých odborníků a francouzských krajských školních inspektorů zodpovědných za konkrétní vzdělávací předměty. Ti měli až do roku 1996 za úkol dohlížet na bilingvní sekce a na vyučující, kteří předsedali celostátním předmětovým komisím pro jednotlivé předměty vyučované ve francouzském jazyce.

Spolupráce mezi čtyřmi česko-francouzskými a čtyřmi slovensko-francouzskými bilingvními sekcemi pokračuje i po rozdělení Československa v roce 1993 na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovensko. Uskutečňuje se prostřednictvím společných koordinačních setkání, stáží dalšího vzdělávání, činnosti smíšených komisí pro tvorbu srovnávacích zkoušek a témat písemných prací bilingvní maturitní zkoušky a jejich společnou opravu.