6 gymnázium:

  • Ostrava
  • Zlín
  • Hradec Králové
  • Nymburk
  • Praha
  • Nový Jičín

Francouzské evropské sekce

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou specifickým typem studia, který nabízejí některá čtyřletá i víceletá gymnázia v České republice. V případě víceletých gymnázií je prvních třech letech studia posílena výuka francouzštiny a zpravidla od čtvrtého ročníku se pak studenti učí jeden nebo dva nejazykové předměty ve francouzštině; na všech školách se takto vyučuje dějepis a některé školy navíc nabízejí další nejazykový předmět (zeměpis nebo výtvarná výchova).

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou podporovány Francouzským velvyslanectvím v České republice, které jim poskytuje učebnice a potřebné pedagogické materiály. Tyto nedávno otevřené sekce doplňují již existující čtyři česko-francouzské bilingvní sekce.

Studovat na evropské sekci

Do prvního ročníku evropské sekce se mohou hlásit žáci, kteří úspěšně ukončili předchozí školní docházku.

V případě víceletých gymnázií (= šesti a osmiletých) není předběžná znalost francouzštiny podmínkou.

Výběr žáků se provádí na základě výsledků z předchozího studia nebo vykonáním přijímací zkoušky (test z českého jazyka a matematiky a test studijních předpokladů). Přijímací řízení si organizuje každá škola zvlášť a žáky vybírá podle nejlepších dosažených výsledků.

Více o podmínkách přijetí ke studiu se dozvíte na konkrétní evropské sekci.

Kontakty

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida
Gustava Klimenta 493/3
708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 912 198
e-mail: profesor@jazgym.cz
www.jazgym.cz
ředitelka školy: Ing. Monika Kocháňová, mkochanova@seznam.cz
koordinátorka sekce: Mgr. Dana Gracová, dgracova@seznam.cz
celková doba studia: 6 let
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis a zeměpis (od 4. ročníku)

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Námĕstí T.G. Masaryka 2734-9
760 01 Zlín
tel.: 577 007 444
fax: 577 007 445
e-mail: gym@gjszlin.cz
www.gjszlin.cz
ředitelka školy: Mgr. Alena Štachová, stachova@gjszlin.cz
koordinátorka sekce: Mgr. Pavla Bruncová, bruncova@gjszlin.cz
celková doba studia: 8 let
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis a výtvarná výchova (od kvinty)

Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova třída 324
500 03 Hradec Králové 3
tel.: 495 514 691-2
fax: 495 514 693
e-mailgbn@gybon.cz
www.gybon.cz
ředitel školy: Mgr. Jan Štěrba, sterba@gybon.cz
koordinátorka sekce: Mgr. Ivana Šubrtová, subrtova@gybon.cz
celková doba studia: 6 let
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis (od 4. ročníku)

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Komenského 779/10
288 02 Nymburk
tel.: 325 512 747
fax: 325 514 240
e-mail: gymnasium@gym-nymburk.cz
www.gym-nymburk.cz
ředitel školy: RNDr. Jiří Kuhn, kuhn@gym-nymburk.cz
koordinátorka sekce: Pavel Kotyza, pavelkotyza@seznam.cz
celková doba studia: 8 let
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis (od kvinty)

Gymnázium Na Zatlance
Na Zatlance 11/330
150 00 Praha 5
tel.: 251 566 219
fax: 251 566 711
e-mail: info@zatlanka.cz
www.zatlanka.cz
ředitelka školy: Mgr. Jitka Kmentová, reditelka@zatlanka.cz
celková doba studia: 4 roky
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis

Gymnázium a SOŠ
Palackého 50/52
741 11 Nový Jičín
tel.: 556 701 044
fax : 556 701 297
e-mail: reditelna@gnj.cz
www.gnj.cz
ředitel školy: Mgr. Zbyněk Kubičík, zbynek.kubicik@gnj.cz
celková doba studia: 6 let
předměty vyučované ve Fj a v Čj: dějepis (od 4. ročníku)

Stáhněte si kliknutím zde mapu evropských sekcí.