Financování studia

Náklady na školní docházku hradí francouzská strana (stát, kraj, obec).

Část nákladů na pobyt ve Francii po dobu tří let let studia je hrazena těmito institucemi:

Česká sekce v Dijonu:

 • Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje FR (prostřednictvím Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • samosprávný kraj Burgundsko-Franche-Comté
 • statutární město Dijon

Česká sekce v Nîmes:

 • Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje FR (prostřednictvím Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR)
 • samosprávný krajOccitanie / Pyrénées-Méditerranée
 • statutární město Nîmes

Tyto náklady zahranují:

 • část nákladů na ubytování v internátě školy a stravování ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře)
 • dozor na internátě
 • úklid pokojů a praní prádla

Učebnice jsou studentům zapůjčovány zdarma. Školné se na veřejných (státních) školách ve Francii neplatí.

Kromě jiného MŠMT ČR přispívá na fungování českých sekcí tím, že hradí plat oběma českým lektorům působícím na sekcích (Dijon, Nîmes), doplňuje knižní fond české knihovny, zasílá časopisy a že organizuje společnou dopravu studentů na začátku školního roku resp. refunduje náklady na dopravu zpět do České republiky na konci školního roku.

Rodiče studentů se spolupodílejí na pobytových nákladech (ubytování v internátě školy, stravování ve školní jídelně) a na začátku každého školního roku za tímto účelem lyceu zasílají paušální částku.

Rodiče studentů dále hradí další specifické náklady dle místa studia (Dijon, Nîmes):

 • cestovní pojištění do zahraničí (pojištění léčebných výloh, hospitalizace, repatriace, úrazové pojištění a pojištění za způsobenou škodu)
 • náklady na dopravu během školních prázdnin, kdy studenti jezdí do České republiky

Před odjezdem do Francie a před začátkem školního roku rodiče studentů zasílají na MŠMT ČR potvrzení o sjednaném pojištění. Ministerstvo na základě těchto dokumentů vystaví potvrzení, které studenti odevzdají na hostitelském lyceu.

Rodiny, které by se nacházely v obtížné finanční situaci, mohou zažádat o stipendium. Více s dozvíte na stránkách Spolku bývalých studentů na českých sekcích.