Výzkum ve Francii

  • Na doktorát se můžete přihlásit po ukončení programu master (magisterského studia).
  • Francie investuje do výzkumu 45 miliard eur ročně.

Francouzský doktorát

Ve Francii je v doktorském studiu zapsáno 67 000 studentů, 13 000 z nich každoročně obdrží doktorský titul. Francouzské doktorské studium je zcela otevřené zahraničním studentům, 42% doktorandů jsou cizí národnosti.

O doktorské studium ve Francii se mohou ucházet všichni držitelé diplomu master či jeho zahraničního ekvivalentu. Studium trvá zpravidla 3, maximálně 6 let, po obhajobě dizertační práce umožňuje získat doktorský titul.

Získejte více informací o výzkumu a možnostech doktorského studia ve Francii.